ISHIWATA KOITSU
Γn@]


#K001

YORU no ASAKUSA
̐

aVNR
36.5X50.5
i

\500,000.
E⍇
#K002

SHIROTOSOMOU
flp

aUNV
39.0X26.0
i

\180,000.
E⍇
#K003

YOMISE
_ސ쏼@X

aUNW
26.0X38.0
i

\160,000.
E⍇
GEʼnJ^Oy[W